Dit is het formulier voor de voortgangsrapportage van Q2 2019