Dit is het formulier voor de voortgangsrapportage van Q1 2019